KURULLARTÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

Tuncay Hazırolan
BAŞKAN

Can Çevikol
BAŞKAN VEKİLİ

 Pınar N. Koşar
GENEL SEKRETER

 M. Fazıl Gelal
MALİ SEKRETER

ÜYELER
Muzaffer Başak
Ş. Mehmet Ertürk
Tamer Kaya
Ülkü Kerimoğlu
İ. Şebnem Örgüç


Figen Demirkazık
SEMPOZYUM BAŞKANI

 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Nermin Tunçbilek
Füsun Taşkın
Erkin Arıbal
Pınar Balcı
Levent Çelik
Gül Esen İçten
Ayşenur Oktay
İ. Şebnem Örgüç