Bilimsel Program


29.05.2021
30.05.2021
29.05.2021
08:30 - 09:00
SALON A

AÇILIŞ

Açılış Konuşması Figen Başaran Demirkazık (08:30 - 08:35)
Prof. Dr. Uğur Topal’ı Anma Ayşenur Oktay Alfatlı (08:35 - 08:45)
Prof. Dr. Uğur Topal’ı Anma Tamer Kaya (08:45 - 09:00)
29.05.2021
09:00 - 10:20
SALON A

TİPİK OLMAYAN BULGULAR

*Oturum Başkanları : Pınar Balcı , Gül Esen İçten
Mamografide Tipik Olmayan Bulgulara Yaklaşım Işıl Başara Akın (09:00 - 09:20)
US’de Tipik Olmayan Lezyonların Değerlendirilmesi Gamze Durhan (09:20 - 09:40)
Elastografi Kararımı Etkiliyor mu? Serap Gültekin (09:40 - 10:00)
Meme MRG’de Tipik Olmayan Bulguların Yönetimi Şebnem Örgüç (10:00 - 10:20)
29.05.2021
10:20 - 10:50

Kahve Arası

29.05.2021
10:50 - 12:10
SALON A

DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER

*Oturum Başkanları : Füsun Taşkın , Emel Durmaz
Duktal Karsinoma İn Situ’ya Yaklaşım Figen Başaran Demirkazık (10:50 - 11:10)
Bayer Uydu Sempozyumu - Mikrokalsifikasyon ve Dens Memede MRG Gerekli mi? Gereksiz mi ? Nermin Tunçbilek (11:10 - 11:30)
Lobüler Neoplazilerde Görüntüleme Bulguları İlkay Koray Bayrak (11:30 - 11:50)
DKİS ve Lobüler Neoplazilerde Difüzyon MRG Sibel Kul (11:50 - 12:10)
29.05.2021
12:10 - 13:30

Öğle Yemeği

29.05.2021
13:30 - 14:50
SALON A

MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ

*Oturum Başkanları : Figen Başaran Demirkazık , Sinem Karazincir
Erken Evre Meme Kanserinde Preoperatif Değerlendirme Erkin Arıbal (13:30 - 13:50)
Aksilla Klinik ve Görüntüleme Perspektifi Ayşenur Oktay Alfatlı (13:50 - 14:10)
Tanısal Girişimsel İşlemler Meltem Gülsün Akpınar (14:10 - 14:30)
Siemens Healthineers Uydu Sempozyumu - Olgularla Tomosentez ve Kontrastlı Mamografi Füsun Taşkın (14:30 - 14:50)
29.05.2021
14:50 - 15:20

Kahve Arası

29.05.2021
15:20 - 16:50
SALON A

GÜNDEMDEKİLER

*Oturum Başkanları : Erkin Arıbal , Nermin Tunçbilek
Minimal İnvaziv Tedaviler Pınar Balcı (15:20 - 15:40)
Tomo Biyopsi Teknik ve İpuçları Levent Çelik (15:40 - 16:00)
MRG ve Biyobelirteçler Sinem Karazincir (16:00 - 16:20)
Nadir Olgular Figen Başaran Demirkazık (16:20 - 16:30)
Nadir Olgular Emel Durmaz (16:30 - 16:40)
Nadir Olgular Arda Kayhan (16:40 - 16:50)
29.05.2021
16:50 - 17:00

Kahve Arası

29.05.2021
17:00 - 18:00
SALON A

BİYOPSİ UYGULAMASI

*Oturum Başkanları : Sinem Karazincir , İlkay Koray Bayrak
US Eşliğinde IIAB Kalın İğne Biyopsi ve İşaretleyici Yerleştirme Onur Buğdaycı (17:00 - 17:15)
Mamografi ve US Eşliğinde Meme İşaretleme Gül Çolakoğlu (17:15 - 17:30)
Sterotaktik Vakum Biyopsi Özge Aslan (17:30 - 17:45)
Tomo-MR Rehberliğinde Tanısal Biyopsiler Erkin Arıbal (17:45 - 18:00)
30.05.2021
09:00 - 10:20
SALON A

MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ

*Oturum Başkanları : Şebnem Örgüç , Sibel Kul
Neoadjuvan Tedaviye Yanıtın Takibi Nermin Tunçbilek (09:00 - 09:20)
Onkoplasti-MKC’ li Olgularda Görüntüleme Gül Esen İçten (09:20 - 09:40)
İmplant Değerlendirme Arda Kayhan (09:40 - 10:00)
Olgularla Multidisipliner Yaklaşım Levent Çelik (10:00 - 10:20)
Olgularla Multidisipliner Yaklaşım Nermin Tunçbilek (10:00 - 10:20)
Olgularla Multidisipliner Yaklaşım Serdar Özbaş (10:00 - 10:20)
Olgularla Multidisipliner Yaklaşım Banu Bilezikçi (10:00 - 10:20)
30.05.2021
10:20 - 10:50

Kahve Arası

30.05.2021
10:50 - 12:10
SALON A

TARAMA

*Oturum Başkanları : Ayşenur Oktay Alfatlı , Figen Başaran Demirkazık
Tarama Yapmalı mı? Yapmamalı mı? Füsun Taşkın (10:50 - 11:10)
Sağlık Bakanlığı Tarama Programı Sonuçlar ve Sorunlar Levent Araz (11:10 - 11:30)
Tomosentez, US ve MRG Ne Zaman Taramada Kullanılmalı? Serap Gültekin (11:30 - 11:50)
GE Healthcare Uydu Sempozyumu - Meme Kanseri Tarama ve Tanısında Yeni Teknolojiler ile Alternatif Yaklaşımlar Erkin Arıbal (11:50 - 12:10)
30.05.2021
12:10 - 13:30

Öğle Yemeği

30.05.2021
13:30 - 14:50
SALON A

MERAK ETTİKLERİMİZ

*Oturum Başkanları : Levent Çelik , Meltem Gülsün Akpınar
Sağlıkta Dijital Dönüşüm Tıbbın ve Radyolojinin Geleceği Şuayip Birinci (13:30 - 14:00)
Meme Görüntülemede Yapay Zeka Levent Çelik (14:00 - 14:20)
Kontrastlı Mamografide Raporlama Sibel Kul (14:20 - 14:35)
Gadolinyum Birikiminden Korkmalı Mıyız? Işıl Başara Akın (14:35 - 14:50)
30.05.2021
14:50 - 15:20

Kahve Arası

30.05.2021
15:20 - 16:40
SALON A

FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME

*Oturum Başkanları : Serap Gültekin , İlkay Koray Bayrak
İnflamatuvar Patolojilerde Görüntüleme ve MRG’nin Yeri İlkay Koray Bayrak (15:20 - 15:40)
Yüksek Riskli Lezyonlara Yaklaşım Ayşenur Oktay Alfatlı (15:40 - 16:00)
Gebelik ve Laktasyon Patolojileri Pınar Balcı (16:00 - 16:20)
Meme Başı Akıntısına Yaklaşım ve MRG’nin Yeri Ebru Düşünceli Atman (16:20 - 16:40)
30.05.2021
16:40 - 16:50

Kahve Arası

30.05.2021
16:50 - 17:00
SALON A

Kapanış Oturumu

*Oturum Başkanı : Figen Başaran Demirkazık