Konuşmacılar


Levent Araz
TARAMA
Konuşmacı
*Sağlık Bakanlığı Tarama Programı Sonuçlar ve Sorunlar
Başlangıç Saati
11:10
Bitiş Saati
11:30
Erkin Arıbal
MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı
*Erken Evre Meme Kanserinde Preoperatif Değerlendirme
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
13:50
GÜNDEMDEKİLER
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
16:50
BİYOPSİ UYGULAMASI
Konuşmacı
*Tomo-MR Rehberliğinde Tanısal Biyopsiler
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:00
TARAMA
Konuşmacı
*GE Healthcare Uydu Sempozyumu - Meme Kanseri Tarama ve Tanısında Yeni Teknolojiler ile Alternatif Yaklaşımlar
Başlangıç Saati
11:50
Bitiş Saati
12:10
Özge Aslan
BİYOPSİ UYGULAMASI
Konuşmacı
*Sterotaktik Vakum Biyopsi
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:45
Ebru Düşünceli Atman
FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME
Konuşmacı
*Meme Başı Akıntısına Yaklaşım ve MRG’nin Yeri
Başlangıç Saati
16:20
Bitiş Saati
16:40
Pınar Balcı
TİPİK OLMAYAN BULGULAR
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:20
GÜNDEMDEKİLER
Konuşmacı
*Minimal İnvaziv Tedaviler
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
15:40
FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME
Konuşmacı
*Gebelik ve Laktasyon Patolojileri
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:20
Işıl Başara Akın
TİPİK OLMAYAN BULGULAR
Konuşmacı
*Mamografide Tipik Olmayan Bulgulara Yaklaşım
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:20
MERAK ETTİKLERİMİZ
Konuşmacı
*Gadolinyum Birikiminden Korkmalı Mıyız?
Başlangıç Saati
14:35
Bitiş Saati
14:50
Figen Başaran Demirkazık
Kapanış Oturumu
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:00
Figen Başaran Demirkazık
AÇILIŞ
Konuşmacı
*Açılış Konuşması
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:35
DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
Konuşmacı
*Duktal Karsinoma İn Situ’ya Yaklaşım
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
11:10
MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:50
GÜNDEMDEKİLER
Konuşmacı
*Nadir Olgular
Başlangıç Saati
16:20
Bitiş Saati
16:30
TARAMA
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
12:10
İlkay Koray Bayrak
DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
Konuşmacı
*Lobüler Neoplazilerde Görüntüleme Bulguları
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
11:50
BİYOPSİ UYGULAMASI
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
18:00
FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
16:40
FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME
Konuşmacı
*İnflamatuvar Patolojilerde Görüntüleme ve MRG’nin Yeri
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
15:40
Banu Bilezikçi
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*Olgularla Multidisipliner Yaklaşım
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:20
Şuayip Birinci
MERAK ETTİKLERİMİZ
Konuşmacı
*Sağlıkta Dijital Dönüşüm Tıbbın ve Radyolojinin Geleceği
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:00
Onur Buğdaycı
BİYOPSİ UYGULAMASI
Konuşmacı
*US Eşliğinde IIAB Kalın İğne Biyopsi ve İşaretleyici Yerleştirme
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:15
Levent Çelik
GÜNDEMDEKİLER
Konuşmacı
*Tomo Biyopsi Teknik ve İpuçları
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:00
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*Olgularla Multidisipliner Yaklaşım
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:20
MERAK ETTİKLERİMİZ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:50
MERAK ETTİKLERİMİZ
Konuşmacı
*Meme Görüntülemede Yapay Zeka
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
Gül Çolakoğlu
BİYOPSİ UYGULAMASI
Konuşmacı
*Mamografi ve US Eşliğinde Meme İşaretleme
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:30
Gamze Durhan
TİPİK OLMAYAN BULGULAR
Konuşmacı
*US’de Tipik Olmayan Lezyonların Değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:40
Emel Durmaz
DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
12:10
GÜNDEMDEKİLER
Konuşmacı
*Nadir Olgular
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:40
Gül Esen İçten
TİPİK OLMAYAN BULGULAR
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:20
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*Onkoplasti-MKC’ li Olgularda Görüntüleme
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:40
Meltem Gülsün Akpınar
MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı
*Tanısal Girişimsel İşlemler
Başlangıç Saati
14:10
Bitiş Saati
14:30
MERAK ETTİKLERİMİZ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:50
Serap Gültekin
TİPİK OLMAYAN BULGULAR
Konuşmacı
*Elastografi Kararımı Etkiliyor mu?
Başlangıç Saati
09:40
Bitiş Saati
10:00
TARAMA
Konuşmacı
*Tomosentez, US ve MRG Ne Zaman Taramada Kullanılmalı?
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
11:50
FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
16:40
Sinem Karazincir
MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:50
GÜNDEMDEKİLER
Konuşmacı
*MRG ve Biyobelirteçler
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:20
BİYOPSİ UYGULAMASI
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
18:00
Tamer Kaya
AÇILIŞ
Konuşmacı
*Prof. Dr. Uğur Topal’ı Anma
Başlangıç Saati
08:45
Bitiş Saati
09:00
Arda Kayhan
GÜNDEMDEKİLER
Konuşmacı
*Nadir Olgular
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
16:50
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*İmplant Değerlendirme
Başlangıç Saati
09:40
Bitiş Saati
10:00
Sibel Kul
DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
Konuşmacı
*DKİS ve Lobüler Neoplazilerde Difüzyon MRG
Başlangıç Saati
11:50
Bitiş Saati
12:10
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:20
MERAK ETTİKLERİMİZ
Konuşmacı
*Kontrastlı Mamografide Raporlama
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:35
Ayşenur Oktay Alfatlı
AÇILIŞ
Konuşmacı
*Prof. Dr. Uğur Topal’ı Anma
Başlangıç Saati
08:35
Bitiş Saati
08:45
MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı
*Aksilla Klinik ve Görüntüleme Perspektifi
Başlangıç Saati
13:50
Bitiş Saati
14:10
TARAMA
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
12:10
FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME
Konuşmacı
*Yüksek Riskli Lezyonlara Yaklaşım
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:00
Şebnem Örgüç
TİPİK OLMAYAN BULGULAR
Konuşmacı
*Meme MRG’de Tipik Olmayan Bulguların Yönetimi
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:20
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:20
Serdar Özbaş
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*Olgularla Multidisipliner Yaklaşım
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:20
Füsun Taşkın
DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
12:10
MEME KANSERİNİN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı
*Siemens Healthineers Uydu Sempozyumu - Olgularla Tomosentez ve Kontrastlı Mamografi
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:50
TARAMA
Konuşmacı
*Tarama Yapmalı mı? Yapmamalı mı?
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
11:10
Nermin Tunçbilek
DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
Konuşmacı
*Bayer Uydu Sempozyumu - Mikrokalsifikasyon ve Dens Memede MRG Gerekli mi? Gereksiz mi ?
Başlangıç Saati
11:10
Bitiş Saati
11:30
GÜNDEMDEKİLER
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
16:50
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*Neoadjuvan Tedaviye Yanıtın Takibi
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:20
MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ
Konuşmacı
*Olgularla Multidisipliner Yaklaşım
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:20